שליחת תקצירים לכנס 2019

המועד האחרון להגשת תקצירים להרצאות קצרות ופוסטרים נדחה ל-20 בינואר, 2019.

 

הגשת הצעות לפוסטרים ולהרצאות קצרות צריכה להישלח דרך המערכת המקוונת בליווי תקציר.

למערכת לשליחת התקצירים לחצו כאן!

 

כל התקצירים שיוגשו ייבדקו לקבלה על בסיס הרמה המדעית שלהם.

הכללת תקצירים בתכנית המדעית תלויה בתשלום דמי רישום. להרשמה לחצו כאן!

 

הנחיות להגשת תקציר:

 

  1. את התקצירים יש להגיש באמצעות הקישור המופיע מעלה. נא לא לשלוח בפקס או בדואר אלקטרוני תקצירים.
  2. את התקצירים יש להגיש בשפה האנגלית.
  3. תקצירים צריכים להכיל לא יותר מ-250 מילים. 
  4. מבנה התקציר: השערה/רקע מדעי קצר, שיטה, ממצאים, מסקנה/דיון.