רשימת הפוסטרים 2018

תצוגת הפוסטרים תתקיים ביום שלישי בין השעות 20:15-21:30 וביום רביעי בין השעות 13:15-14:30.

מציגי הפוסטרים מתבקשים לזכור את המספר הסידורי של הפוסטר שלהם המופיע בקובץ שבקישור הר"מ. מספר זה יופיע על הקוליסות בחלל התצוגה, ועל-פיו יש לתלות את הפוסטרים.

אמצעי הדבקה יחולקו במקום. יש לפנות לנציגות הרישום בעת ההגעה לכנס לצורך קבלת אמצעי הדבקה.

לפירוט התצוגה נא ללחוץ כאן

בהצלחה למתמודדים בתחרות!