ועדות 2023

ועד האיגוד

ד"ר רננה איתן, יו"ר
ד"ר יונתן קופצ'יק, סיו"ר

ד"ר אליזבט יובן-וצלר, גזבר

ד"ר רז גרוס

ד"ר רביד דורון

ד"ר מיכל טלר

ד"ר נגה כהן

ד"ר עומר לינקובסקי

ד"ר כרמל קלה

ד"ר ענבל ראובני

ד"ר אלון שמיר

יו"ר קודם

פרופ' יואב כהן

 

מזכירות האיגוד

רחלי חזן-זלק

 

חברי הועדה המדעית:

ד"ר מיכל טלר

ד"ר עומר לינקובסקי

ד"ר ענבל ראובני

ד"ר אלון שמיר