ועדות 2022

ועד האיגוד

ד"ר רננה איתן, יו"ר
ד"ר יונתן קופצ'יק, סיו"ר

ד"ר אליזבט יובן-וצלר, גזברית

ד"ר רואי אדמון

ד"ר רז גרוס

ד"ר בת-שבע חדד

ד"ר אהוד מקורי

ד"ר מור נחום

ד"ר ענבל ראובני

יו"ר קודם

פרופ' יואב כהן

 

מזכירות האיגוד

רחלי חזן-זלק

 

 

חברי הועדה המדעית:

ד"ר מור נחום

ד"ר יוני קופצ'יק

ד"ר אודי מקורי