הרשמה לכנס 2021

הכנס השנתי ה-24 של האיגוד יתקיים ב-11-9 במרץ, 2021 באופן מקוון. 

התכנית המדעית תתבסס על תוכניתו של כנס 2020 שבוטל לבסוף בשל הקורונה.

אנו מקווים כי השנה יתאפשר לנו להתעדכן בחידושים המחקריים תוך שילוב מפגשים חברתיים.

 

עלות השתתפות בכנס:

לחברים מן המניין - 200 ש"ח

לסטודנטים, מתמחים, דוקטורנטים וגמלאים - 100 ש"ח

ההרשמה לכנס מותנית בחברות באיגוד

 

דמי ביטול

ביטול עד ה-1 במרץ, 2021 - החזר מלא עבור דמי הרישום לכנס פחות 50 ₪.

ביטול לאחר ה-2 במרץ, 2021 - לא ינתן החזר.