הרשמה לכנס 2018

דמי ההרשמה לכנס, 6-8 במרץ, 2018 הם:


לחברים רגילים - 350 ש"ח

לסטודנטים ולמתמחים - 230 ש"ח

לסטודנטים לרפואה בלבד - 100 ש"ח (הרשמה דרך מזכירת האיגוד)

לסטודנטים, למתמחים ולכל מי שמקבל סבסוד כלשהו - בעת ביצוע הזמנת החדר במלון מול נציגי המלון עליכם לציין כי הנכם סטודנטים או מתמחים או זכאים לסבסוד כלשהו, לצורך קבלת ההנחה.