הרשמה לבית ספר קיץ 2017

דמי הרשמה לבית ספר קיץ:

מתמחים או סטודנטים חברי איגוד- 70 ש״ח

מומחים או חוקרים חברי איגוד- 100 ש״ח

נרשמים שאינם חברי איגוד- 200 ש״ח.  
 

למעוניינים להירשם לחברות באיגוד - נא להיכנס לקישור