אשנב קליני לחוקרים

 

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית רואה בטיפוח דור צעיר של חוקרים וקלינאים מובילים משימה
חשובה. כולנו ערים לקושי לבחור קריירה מחקרית, לוויתורים הכרוכים בבחירה זו, וכמובן גם
להנאה שקיימת באתגר האינטלקטואלי והריגוש בגילויים חדשים. 

בשנת 2012 פתח האיגוד בתכנית מקבילה לחוקרים צעירים שאינם רפואנים.
בדומה לחשיפת הרפואנים למדעי הבסיס, השאיפה היא לחשוף חוקרים במעבדות המחקר הבסיסי לתחלואה פסיכיאטרית, לטיפולים, לאבחון ולמחקר קליני.  
הדבר נעשה על ידי מפגשים חוזרים עם טובי החוקרים הקליניים בארץ, מגע ישיר עם מטופלים, ודיון בתהליכי איבחון (תוך הבנת המורכבות של הפנוטיפ האנושי) וחווית למידה משותפת.

התכנית מיועדת לאותם צעירים מבטיחים ובעלי פוטנציאל מחקרי- מנהיגותי מתוך מעבדות המחקר בארץ, שמחקריהן בעלי זיקה למחקר הפסיכיאטריה הביולוגית, ושיוכלו להיתרם מהחשיפה הייחודית שמוצעת לעיל.

בדומה לתכנית לרפואנים ולאור הביקוש, אנו מקצים כשני מקומות לכל יחידת מחקר.
המפגש הראשון יתקיים במסגרת הכנס השנתי.

בינואר 2017 נערך מפגש הסיום של המחזור השני