הזמנת חדר במלון

שותפים לחדר חייבים להירשם כל אחד בניפרד

סטודנטים ומתמחים הזכאים להנחה בתשלום למלון יקבלו בעת הגיעם לכנס שובר שווה ערך לגובה ההנחה.
יש לתת את השובר לנציגי המלון בעת קבלת מפתח החדר.